Voor wie?


Ben jij een leraar, ouder of begeleider van kinderen?
  • Heb je er moeite mee dat de school veel afval produceert dat vervolgens niet wordt hergebruikt?
  • Vind je het lastig om kinderen het belang van recyclen duidelijk te maken?
  • Worstel je ermee dat niet de hele school recycling als iets belangrijks ziet?
  • Wil je als leerkracht tips om te weten hoe je recycle producten een tweede leven kunt geven in de handenarbeidles?Afval dat je niet opnieuw gebruikt, betekent verspilling van grondstoffen en energie.


Veel scholen, instellingen voor kinderopvang en BSO's worstelen met het hergebruik van recycle producten.

Je kan van alles verzamelen zoals deksels, doppen, kurken, wc rolletjes, lapjes stof, blokjes hout. Maar wat moet je er vervolgens mee? Hoe krijg je de hele school zover dat zij recycling als iets belangrijks zien?


Scholen produceren 100 kg afval per leerling per jaar


Zou het niet fantastisch zijn als je van deze recycle producten originele, nieuwe producten zou kunnen maken?

Dat bespaart niet alleen geld aan dure materialen voor de handenarbeidles. Ook kunnen de nieuwe producten zoals sieraden, kunstvoorwerpen en speelgoed worden verkocht en dus weer geld opleveren voor een goed doel of voor de school zelf.


recycle movie
I love recycling kast